Adam's Forest Hut - Boshut

Adam’s Forest Hut – Boshut

ADAM’s FOREST HUT

architectonic & ecological landscape project

4.80 x 4.80 x 9.60 m.

We built Adam’s Forest Hut for the New Generations

like our ancestors built their ‘dome’/stolp and kapberg.

Let’s face these dire times of climate crisis and epidemics

to revive the tradition of planning and working together.

Adam’s Forest Hut: symbol for the revolution

to save the Earth, from the moon a small blue sphere,

from the seizure of power by oligarchic regimes

and the consumer society to which we all belong.

Via the industrial revolutions, previous generations and ours

caused the climate crisis. We are therefore partly responsible.

Our experience of spacetime: our familiar environment is changing.

This leads to unrest and tensions: traditional certainties are at risk.

The climate crisis, resulting among else in Covid-19,

forces us all to think about what’s going on.

Together with the nest of the Eurasian Hawk Owl,

we built a forest hut in the food forest, close to mother
EARTH.

Fons Elders, December 25, 2020 – photo’s Colette van Landuyt

QuoVadis? 2222 / www.fonselders.eu

ADAM’s BOSHUT

architectonisch & ecologisch landschapsproject

4.80 x 4.80 x 9.60 m.

We bouwden Adam’s Boshut voor de Nieuwe Generaties

zoals onze voorouders hun stolp en kapberg.

Laten we in deze barre tijden van klimaatcrisis en epidemieën

de traditie van samenplannen en werken, opnieuw tot leven wekken.

Adam’s Boshut, symbool voor de revolutie

om de Aarde, vanaf de maan een kleine blauwe bol,

te redden uit de machtsgreep van oligarchische regimes

en de consumptie maatschappij waartoe we allen behoren.

Via de industriële revoluties hebben vorige generaties en de onze

de klimaatcrisis veroorzaakt. Wij zijn dus mede verantwoordelijk.

Onze ruimtetijd beleving: onze vertrouwde omgeving verandert.

Dit leidt tot onrust en spanningen: traditionele zekerheden staan op de tocht.

De klimaatcrisis, met Covid-19 als één van de gevolgen,

dwingt ons allen na te denken over wat gaande is.

Samen met het nest van de Euraziatische Sperwer-Uil,

bouwden wij een boshut in het voedselbos, dichtbij moeder
AARDE.

Fons Elders, 25 december 2020 – foto’s Colette van Landuyt

QuoVadis? 2222 / www.fonselders.eu

0

Start typing and press Enter to search