At this time all seminars, with an exception of the second seminar are written exclusively in Dutch.

Inspiratie

Het woord ‘Academie’ stamt uit de tijd dat Plato (428-347) en zijn leerlingen regelmatig het park Academeca bezochten, dichtbij Plato’s woning en domein, ongeveer 1,5 km van de Dipylon Poort van het oude Athene.

De Academie is blijven bestaan tot 529, het jaar waarin keizer Justinianus alle scholen in heidens filosofisch onderwijs sloot. Daarmee kwam een eind aan een 900-jarige traditie, waarin generaties van filosofen ieder jaar de geboortedag van Plato feestelijk herdachten.
Plato’s Academie was niet gebaseerd op een openbaringsleer zoals de drie Abrahamitische godsdiensten, maar op een uitwisseling van elkaars inzichten met als doel: het bereiken van gnosis. Gnosis is het streven naar inzichten met een heilzame, holistische werking; een synthese van kennis, inzicht en handelen.
Theorie en praktijk zijn in de gnosis verweven. Kwaad komt voort uit gebrek aan inzicht. Het schaadt niet alleen de ander maar ook je zelf. De spreuk fac quod vis, ‘doe wat je wilt’, boven de ingang van een Frans klooster, ontleent zijn betekenis aan dit inzicht. Het staat voor innerlijk vrij-zijn ‘libre’. Vrijheid en Academische traditie gaan hand in hand, want de weg naar kennis en inzicht blijft onontkoombaar een individuele reis; vandaar ‘ambulant’ (wandelend)…je moet op pad gaan zoals de jongeman met stok en hond op de eerste kaart van het tarot spel.

seminars-intro-ouroboros

Ambitie

Wereldbeelden en methodos
De deelnemers aan de Académie Libre Ambulante, afkomstig uit diverse disciplines, delen elkaars zoektocht naar wereldbeelden. Dit klinkt gewichtiger dan het is. W.F. Hermans beweerde in een gesprek met mij dat iedereen filosoof is, ook de bakker op de hoek van de straat, want ieder mens houdt er een wereldbeeld op na. Ik kan zijn uitspraak alleen maar beamen. Hoe het wereldbeeld van ieder van ons eruit ziet, hangt nauw samen met de weg die we bewandelen, en welke methode(s) we daarbij volgen. Bijvoorbeeld, afstand in de Oudheid werd gemeten in dagmarsen (Caesar’s De bello gallico). Wij denken in ‘airmiles’. Daarom verschilt onze tijdbeleving van die van onze verre voorouders. ICT, waaronder email, verandert onze ruimte-tijd perceptie. Wij ervaren dit als een verrijking. Financiële en economische globalisering, ook een ruimte-tijd realiteit, roept vaak angst en vervreemding op. Zo’n crisis gaat gepaard met onzekerheid, conflicten en oorlogen, maar ook met nieuwe energie, ontdekkingen en andere perspectieven. Ideeën en waarden gaan in zo’n fase door een crisis die achteraf – als een nieuw paradigma de overhand heeft gekregen – een periode blijkt te zijn geweest van transformatie.
Transformaties zijn pijnlijk maar onontkoombaar. Europa bevindt zich al 100 jaar in een dergelijke overgangsfase. Het paradigma dat sinds 1780-1820 de moderniteit inluidde, verliest door interne tegenstellingen zijn evidentie. Een nieuw paradigma dient zich aan, mede onder invloed van de machtsverschuiving naar Azië. Hoe dit paradigma gestalte krijgt, bepaalt Europa’s toekomst.

Word, al lerende, wie je bent (Pindarus, 522-443) is de titel van zeven seminars.
Na korte introducties komen in onderlinge discussie fundamentele vragen aan bod, te beginnen met de vraag naar zelf-kennis; de mens en planeet Aarde; de institutioneel-maatschappelijke orde; Europese paradigma’s en Europa’s relatie tot andere wereldbeelden. Het doel: inzicht in ideeën en waarden (guiding ideas) voor ons persoonlijk leven en de toekomst van Europa.

Word, al lerende, wie je bent

Zeven perspectieven – zeven fasen

1. De weg naar binnen
2. Het pad van de Aarde
3. Het Andere Zelf: instituties, organisaties, participatie en innovatie
4. Het Europese labyrint: de queeste naar identiteit, toekomst en verleden
5. Europa in de spiegel van Islam
6. Europa in de spiegel van Boeddhisme
7. Europa in de spiegel van Animisme & Sjamanisme

Elke fase bestaat uit een seminar van één dag. De zeven fasen vormen een cirkel. Hoewel de zeven fasen elkaar complementeren, kan ieder seminar zelfstandig gevolgd worden.

The ten thousand things are part of the Way.
One thing is part of the ten thousand things.
A stupid man is part of one thing.
But he thinks that he knows the Way.
He really does not know.

Hsün Tzu (298-238)

0

Start typing and press Enter to search