At this time all seminars, with an exception of the second seminar are written exclusively in Dutch.

III. Het andere zelf

28 november 2009

instituties, organisaties, participatie en innovatie

Dr. Donald Kalff

Dr. Donald Kalff, publicist en biotech ondernemer, kritiseert in Modern Kapitalisme, Business Contact 2009, helder en radicaal het functioneren van grote ondernemingen: “Zowel het Angelsaksische als het Rijnlandse model vertonen ernstige tekortkomingen, die voor een deel zijn terug te voeren op hun gemeenschappelijke corporatistische wortels.” (p.53).

Donald Kalff, auteur van The Rise of the New European Enterprise – An Unamerican Business {Kogan Page 2006} schetst respectievelijk
(1) het Angelsaxische, (2) het Rijnlandse en (3) zijn ondernemingsmodel.

De drie modellen kenmerken zich door:

  1. vernietiging van economische waarde om aandeelhoudersrendement op te voeren;
  2. wisselende coalities van deelbelangen met een hang naar institutionalisering;
  3. de onderneming te leren zien als werkgemeenschap met een waaier aan gedeelde waarden.

Hij ziet in het huidige multipolaire krachtenveld strategische kansen voor Europa, al worden die door veel Europeanen niet als zodanig onderkend.

Wat is de kracht van Kalff’s Europese ondernemingsmodel? Het centraal stellen van één doelstelling, in casu economische waardecreatie als grondslag voor ondernemen in combinatie met besturing van de onderneming als “Gestalt”.

semilars-3-kalff

Hoekstenen

Het belang van goed functionerende ondernemingen kan moeilijk worden overschat: “De onderneming blijft een hoeksteen van de sociale markteconomie die op haar beurt weer nauw verweven is met de rechtsstaat en de democratie. Ook hoekstenen staan op een fundament: de morele, juridische, economische en maatschappelijke rechtvaardiging van het ondernemerschap.”

In de middagsessie analyseert hij de vooronderstellingen van het corporatistische model: het vooruitgangsidee; dé leider; het geloof in technologie en het dogma van vrije kapitaal markten. Hij is van oordeel dat er geen hoop is op diepgaande en noodzakelijke veranderingen als het paradigma van de huidige ondernemingscultuur niet verandert:
Alleen de reële economie kan de nog te verwachten rampen voorkomen.

www.donaldkalff.com

aanbevolen: Interview Hans Amesz in Financial Investigator

seminars-3-davis
0

Start typing and press Enter to search