At this time all seminars, with an exception of the second seminar are written exclusively in Dutch.

I. De weg naar binnen

13 juni 2009

Introducties door prof. Fons Elders, prof. Hans Gerding, Jan Kallenbach, dr. Tatjana Kochetkova

Moderator drs. Marco Oostdijk, procesbegeleider (www.zinenzaak.nl)

Fons Elders

Al jaren vraag ik me af, hoe we deze oproep van de dichter Pindarus (522-443), een ingewijde in de Eleusinische mysteriën, kunnen begrijpen zonder in onzin te vervallen.
Een ander citaat van hem kan ons misschien de weg wijzen: “Gelukkig hij die de Mysteriën heeft doorleefd. Hij kent de oorsprong en het einddoel van het leven”.
Als we beide uitspraken combineren, ontstaat een cirkel die de kennis van geboorte én dood uitbreidt tot vóór de geboorte en ná de dood. Dit type kennis, diep verborgen in een mens aanwezig, kan “al lerende” bewust gemaakt worden. De opvatting van kennis als ‘ontdekking’ keert terug in het Griekse woord ‘waarheid’, alètheia, dat letterlijk ‘onthulling’ betekent.

De boeddhist Lama Anagorika Govinda spreekt over ‘De Oorspronkelijke Geest’, The Original Mind, de diepste manifestatie van werkelijkheid. We kunnen in het leer- en bewustwordingsproces vier fasen onderscheiden:

  1. niet weten dat je niet weet;
  2. weten dat je niet weet;
  3. niet-weten dat je weet;
  4. weten dat je weet,

om te beseffen dat dit levenslange proces van kennis verwerving geen einde kent…

seminars-1-escher

Hans Gerding

Word, al lerende, wie je bent…

De transformerende kracht van opdoemende onderlinge verbondenheid.

Empirisch onderzoek bevestigt de gedachte dat wij op een dieper en dikwijls onzichtbaar niveau met elkaar verbonden zijn. Ook al laat ons bewustzijn van dat aspect van de werkelijkheid meestal weinig toe, toch dient een dergelijke ‘interconnectedness’ zich aan in het dagelijkse leven van veel mensen. Tijd en ruimte lijken daarbij geen vaste grenzen te zijn, maar eerder wat elastisch te worden.
Wie zich op deze mogelijkheden richt en ermee in aanraking komt, moet leren om grenzen te verleggen. Dat geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor groepen mensen. Het leidt ook tot interessante vragen, zoals: (1) waarom leren psychologen in hun opleiding weinig tot niets over de verscheidenheid aan opvattingen over uitzonderlijke ervaringen, of (2) waarom is de ‘evidence’ rondom empirisch onderzoek waarbij een ondergrondse ‘interconnectedness’ wordt gevonden, niet doorgedrongen in de ‘mainstream’ wetenschap?
Vragen als deze slaan terug op de individuele mens die zich afvraagt hoe hij/zij moet omgaan met zulke ervaringen.

Een korte film over een wetenschappelijk experiment in paranormaal onderzoek is mijn uitgangspunt voor de bespreking van bovengenoemde vragen.

Tatjana Kochetkova

Word, al lerende, wie je bent…

‘…Mijns inziens staat Jung aan het begin van een grote wereldveranderende transformatie van de mens, waarvan afhangt, of hij op aarde zal overleven of niet, en die daarin bestaat, dat hij naar binnen kijkt, naar de irrationele impulsen en manifestaties van het onbewuste. […] Aan de basis van die onbewuste compensatorische tendensen rijpt een nieuw mensenbeeld: de mens als Anthropos – ervan uitgaand, dat dit symbool het individuele zelf met het zelf van de mensheid als geheel verbindt…’ (Marie-Loise van Franz, ‘Forword’, in: W. Odajnyk, Jung and Politics: the Political and Social Ideas of CG Jung, (New York: Harper and Row, 1976), 7.)

Een mens te zijn is een bizarre ervaring. Volgens de conventionele wijsheid over een mensenleven komen twee cellen samen, worden een mens die na een kort leven sterft. Is dat alles? Empirische wetenschappers zouden zeggen: dat is hoe de wereld in elkaar zit. Het heeft geen zin om tijd met romantische fantasieën over andere mogelijkheden te verspillen. En toch, er blijft een zuur gevoel van ontevredenheid, van absurditeit in ons bewustzijn achter.

Dit gevoel komt voort uit het besef van de menselijke conditie van ‘buitenaf’ en vanuit onze innerlijke werelden. Van binnen voelen wij de mogelijkheid tot een oneindige oceaan van leven, vreugde, kracht en ontwikkelingspaden zonder grenzen. “The sky is the limit.” Deze intuïtie is een belangrijke dimensie van de innerlijke ervaring op alle leeftijden, op alle plekken. Het contrast tussen de menselijke conditie van ‘binnen’ en ‘buiten’, tussen onze innerlijke oneindigheid en onze externe onbeduidendheid, is vrij bizar en lastig. Zijn wij allen een fenomeen tussen andere fenomenen, klein en tijdelijk, of zijn wij zo eeuwig en onuitputtelijk zoals wij het van binnen voelen? Hoe kunnen wij onze innerlijke oneindigheid bevrijden, hoe kunnen wij uit onze slaap ontwaken en worden wie wij voelen dat we zijn? Op deze vragen zijn er drie mogelijke antwoorden.

Jan Kallenbach

Word, al lerende, wie je bent…
en besef… het altijd daar is waar jij bent ( Zen )

Kernwoorden in mijn workshop: confrontatie, kwaliteit en flow … op existentieel niveau

We vragen een ieder in gedachten te nemen waar zij voor staan en voor gaan. Probeer te focussen op de ‘kwaliteit van jezelf’.
Er volgt een confrontatie met de Oosterse pedagogisch georiënteerde budo kunst Tai Ki Ken, dat gebaseerd is op Zen en Wu.
Daarbij zal het gaan om ‘confrontatie’, het ‘geraakt’ worden. Uitgangsgedachte: zonder wezenlijke confrontatie, vindt er geen groei plaats. Mens heeft uitnodiging / uitdaging nodig om mens te worden. (parabel van ‘de steen in de vissekom’)
Dit is het uitgangspunt van de Oosterse martial arts. Al heel lang… bijzonder is, dat mensen bij voorkeur liever een ander willen kunnen controleren en disciplineren dan zich zelf. In de serieuze martial arts komen we in alle gevallen toch altijd weer bij onszelf uit.
Tao of Do in deze workshop is the Tao of Taiki = ‘discipline and master thyself’!

Geselecteerde Thema’s

  • ‘meditatie’…luisteren… mindfullness, item 40 gekoppeld aan Ritsu Zen houding / Meditatietraining….
  • geaard zijn… contact met de aarde / er kracht aan ontlenen, item 26
  • ‘jezelf zijn’, item 3
  • ‘weten wat er gebeurt’, item 14
  • over het ‘hier en nu’, item 47
  • ‘de bron van je bekwaamheid’, item 59 uit ‘Tao of Leadership’ (John Heider)

Er zal gebruik worden gemaakt van illustratieve video beelden.
Jan Kallenbach TaiKi Kyoshi master-teacher, Body-Mind Trainer www.tai-ki-kenpo.nl

0

Start typing and press Enter to search