Pskov

The following is a registration of my trip to Russia in 1996. Unfortunately, this text is currently only available in Dutch.

Het hart van Rusland ofwel moedertje Rusland en het verstand ofwel vadertje staat liggen ver uit elkaar. Ik weet niet hoe groot de afstand is, maar waarschijnlijk onwaarschijnlijk groot.

De monnik en Het Heilige Dormition

Ik was zojuist in een orthodoxe kerk. De Russische kerk zit weer hoog te paard: oerconservatief. Mensen kussen een icoon onder een glasplaat; een priester zingt. De verhalen van de monnik uit het klooster Het Heilige Dormition in Pskov-Pechersky (Pskov grotten), 50 km ten westen van Pskov en 340 km van Petersburg, zijn waarschijnlijk gemeengoed in Rusland. Op mijn vraag naar de periode onder het Sovjet regime, antwoordt hij dat het de kerk niet uitmaakt wie er aan de macht is, om te eindigen met de opmerking dat een monarchie de beste staatsvorm is, naar analogie van de monarch Christus. Het sterven, de duisternis, is de overgang naar het licht, hetzelfde licht waaruit de kosmos is ontstaan. Begin en einde vormen een cirkel. Zijn uitspraak, Als je sterft, zie je het licht, van vóór de schepping, vind ik indrukwekkend. Er liggen 10.000 doden bij dit klooster in de rotsholtes en gangen. De temperatuur is altijd 5 °C – de vochtigheid constant. De lichamen ontbinden maar ruiken niet. Volgens de monnik is dit een wonder. Door zijn hele verhaal heen blijkt de noodzaak en de vanzelfsprekendheid van ascese, inclusief het soms levenslang dragen van een stuk ijzer op het lichaam. Maar ook de liefde tot de aarde die goed is. De iconostasis in één van de kerken heeft in het midden een boom. De vruchten van de boom worden gesymboliseerd door iconen van heiligen. De bijbel dient letterlijk te worden begrepen. Eva is uit de rib van Adam. De boeken van de bijbel vormen samen het gebouw van de Kerk. Je kunt er dus niets uit weglaten. Ieder mens (gelovige) is een kerk. Het lichaam moet in dienst staan van de geest die verlangt één te worden met God, niet omgekeerd. Dit is de essentie van monnik zijn, een veel moeilijker taak en leven dan velen denken, aldus deze monnik. Het klooster met zijn gouden koepels en blauwe ondergrond; zijn witte muren te midden van witte sneeuw; zijn bronzen klokken, geschonken door tsaren, waaronder Iwan de Verschrikkelijke (1570) ligt daar als een sprookje. De klokken maken volgens onze monnik een geluid dat de aarde oproept. Later, tijdens het drinken van appelcider en het eten van zelf gebakken brood, zegt hij dat het geluid van de klokken een zuiverende werking heeft. Ik knik bevestigend. De klanken gaan dwars door je heen.

travels-europe-pskov-2

In Rusland geen Renaissance, geen Reformatie en Contra Reformatie, geen Verlichting of Romantiek

Dit klooster leeft in en vanuit een ongebroken Middeleeuwse traditie. Rusland heeft nooit een Renaissance noch een Franse revolutie gekend. De kennis van deze erudiete monnik stopt in de 15de eeuw. Het is een ongeëvenaarde ervaring te luisteren naar een Middeleeuwse monnik aan het eind van de 20e eeuw. Hij leeft, denkt en spreekt vanuit een continuüm van honderden jaren waarin Renaissance, Reformatie en Contra Reformatie, Verlichting en Romantiek, of Tolstoy en Dostojevski niet voorkomen. Zijn klooster is een enclave zoals alle kloosters maar qua visie minder ver verwijderd van gelovige Russen en Russinnen dan vanuit West-Europa begrepen wordt en kan worden. Dit continuüm van honderden jaren werpt een ander licht op de Oktober revolutie van 1917. Deze opstand draagt de naam revolutie en zijn ideologie was revolutionair genoeg, maar de vraag is of de revolutie geleid heeft tot een duurzame verandering in de cultuur en attitude van miljoenen Russen. De Oktober revolutie is van meet af aan gekaapt door bolsjewieken die zich met deze naam tot ‘meerderheid’ uitriepen terwijl zij in de minderheid waren, zoals Voline beschrijft in The Unknown Revolution (De onbekende Revolutie). De eigenlijke revolutie heeft kort geduurd. Voline zelf was anarchist, en bepleitte het ‘synthese anarchisme’.

travels-europe-petersburg

Petersburg

De Russen die ik ontmoet, met uitzondering van academici, lachen om alles, inclusief zichzelf. Het is hun overlevingsstrategie. Als je in dit land allerlei zaken te ernstig neemt, word je gek. Docenten van de Technische Hogeschool Petersburg zijn sinds december niet meer betaald. Paulus Potter’s Hond in de Hermitage vind ik prachtig…oer realistisch. Ook zijn collage van dieren die handelen als mensen. Potter hield van dieren. De prachtige naakte Eva van Cranach; de verloren zoon van Rembrandt. Veel schilderijen stralen een joodse spiritualiteit uit. Een enkele keer neemt in de Hermitage een alles doordringend tijdsbesef bezit van mij: bomen, huis, gebroken wiel, enkele mensen (was ‘t Ruysdael?). Ik voelde de alles omvattende tijd als tijdelijkheid en onveranderlijkheid tegelijk. Of is dit tijdsbesef een kenmerk van het Russisch levensgevoel?

0

Start typing and press Enter to search